Límits de velocitat

Els límits de velocitat s’estableixen per preservar la seguretat i protegir la vida de les persones. Són diferents en funció del tipus de via i del vehicle.